Samtykkeerklæring

Jeg giver ved min accept samtykke til følgende

Anvendelse af data

Jeg giver tilladelse til at oplysninger registreres og opbevares i 5 år efter seneste rejse, herunder med information om hvilke behandlinger jeg har modtaget og helbredsoplysninger jeg har givet.  

Formålet er at ZEN Luxury Travels til enhver tid har viden så den kan yde den bedste service.